Tehničko obezbeđenje - Video nadzor
CCTV (closed-circuit television ) - je u početku nastala kao sredstvo za povećanje sigurnosti u bankama. Danas se CCTV razvio do te mere da je dovoljno jednostavan i jeftin da se može koristiti u kućnim bezbednosnim sistemima, kao i za nadzor.

Moderni CCTV sistemi koriste male, kolor kamere visoke rezolucije.

Sa ekspanzijom interneta i povećanjem prisustva LAN-a (local area network), tehnologija je napravila veliki korak u video nadzoru devedesetih godina.

Pravi IP video nadzor koristi CCD kamere koje koriste procesiranje signala koji šalje video stream u paketima putem LAN-a koristeći UTP kablove umesto koaksijalnih, i koristi standardnu TCP/IP komunikaciju.

Ako je bitna bezbednost , pun digitalni nadzor ima prednost u enkripciji podataka što podrazumeva maksimalnu zaštitu podaka tokom njihovog prenosa. Ovako nešto nije moguće sa analognim video nadzorom.

Digitalni nadzor može se raditi preko LAN-a ali i TCP/IP prenos ima smisla za udaljene lokacije ili više lokacija i za daljinsko snimanje podataka na back-up serverima i hard diskovima za dugotrajno čuvanje.

Takođe možete štampati ili sačuvati JPEG sliku bilo kog video frejma. Ovaj sistem vam omogućava da gledate ili puštate snimak bilo koje kamere a da pritom ne remetite proces snimanja.