Obuka


Uporedo sa kriminalističkom i zdravstvenom proverom svaki radnik prolazi i posebnu obuku za radnika obezbeđenja... Svaki novi radnik dužan je da prođe posebni trenažni proces kao i proveru znanja iz osnova fizičko-tehničke zaštite, protivpožarne zaštite i zaštite na radu. U skladu sa potrebama radnici se obučavaju i za rad na računarima i sistemima tehničke zaštite (alarmni sistemi, video nadzor i kontrola pristupa).