Menadžment


Svako ambiciozno, veliko i uspešno preduzeće pokreće i posebo odabran tim ljudi koji čine menadžment odnosno "srce" firme. Besprekoran i predan rad čini da svaki segment poslovanja bude vrhunski i na svom mestu. Neprestanim učenjem i usavršavanjem menadžment tima, preduzeće POLAR SECURITY svakodnevno sebi postavlja sve više ciljeve kojima stremi u daljoj budućnosti.
Aleksandar Lakatuš
Osnivač, Izvršni direktor


Jovica Ljubojević
Osnivač, Generalni direktor


Almira Aleksić
Finansijski direktor


Ivan Stokin
Šef sektora fizičke zaštite


Bojan Simin
Šef sektora fizičke zaštite