Članstvo u udruženjima


Udruženje za privatno obezbeđenje


Udruženje za privatno obezbeđenje je skup preduzeća i preduzetnika koji se bave privatnim obezbeđenjem.

Naš izvršni direktor  Aleksandar Lakatuš je zamenik predsednika grupacije za fizičko obezbeđenje.

Kontakt:  aleksandar.lakatus@gmail.com

Sedište firme: Prilepski red br. 8